Bohoslužby v týdnu od 19. do 26. 1. 2020

Farnost Lysice - farní kostel sv. Petra a Pavla

DEN  ČAS POZNÁMKA
Neděle 8:00 Mše svatá - 2. neděle v mezidobí
Pondělí  17:00 Mše svatá
Po mši svaté bude adorace.
Úterý    
Středa 17:00 Mše svatá
Čtvrtek    
Pátek 16:15
17:00
Adorace
Mše svatá
Sobota 11:00
17:00
Udílení svátosti křtu
Adorace
Neděle  8:00

14:00
Mše svatá - 3. neděle v mezidobí
Neděle Božího slova
Adorace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drnovice - filiální kostel Nejsvětější Trojice (farnost Lysice)

DEN  ČAS POZNÁMKA
Neděle 9:30 Mše svatá - 2. neděle v mezidobí
Pondělí    
Úterý 17:00 Mše svatá
Hlavní celebrant novokněz P. Lukáš Dořičák.
Středa    
Čtvrtek    
Pátek    
Sobota    
Neděle 9:30 Mše svatá - 3. neděle v mezidobí
Neděle Božího slova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farnost Bedřichov u Lysic - farní kostel sv. Mikuláše

DEN  ČAS POZNÁMKA
Neděle 11:00 Mše svatá - 2. neděle v mezidobí
Pondělí    
Úterý    
Středa    
Čtvrtek 17:00  Mše svatá
Po mši svaté bude adorace.
Pátek    
Sobota  8:00 Mše svatá
Neděle  11:00 Mše svatá - 3. neděle v mezidobí
Neděle Božího slova