Bohoslužby v týdnu od 29. 1. do 5. 2. 2023

Farnost Lysice - farní kostel sv. Petra a Pavla

DEN  ČAS POZNÁMKA
Neděle 8:00
13:30
Mše svatá - 4. neděle v mezidobí
Adorace
Pondělí 18:00 Mše svatá
Úterý    
Středa 18:00 Mše svatá
Čtvrtek 18:00 Mše svatá - Svátek Uvedení Páně do chrámu
Při mši svaté se budou žehnat svíce.
Pátek 18:00 Mše svatá - První pátek v měsíci věnovaný úctě k Ježíšovu Nejsvětějšímu Srdci
Po mši svaté se bude udělovat svatoblažejské požehnání.
Sobota 8:00 Mše svatá - První sobota v měsíci věnovaná úctě k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie
Neděle 8:00 Mše svatá - 5. neděle v mezidobí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drnovice - filiální kostel Nejsvětější Trojice (farnost Lysice)

DEN  ČAS POZNÁMKA
Neděle 9:30 Mše svatá - 4. neděle v mezidobí
Pondělí    
Úterý 18:00 Mše svatá
Středa    
Čtvrtek    
Pátek    
Sobota 14:30 Pohřeb paní Jarmily Kovářové
Neděle 9:30 Mše svatá - 5. neděle v mezidobí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farnost Bedřichov u Lysic - farní kostel sv. Mikuláše

DEN  ČAS POZNÁMKA
Neděle 11:00 Mše svatá - 4. neděle v mezidobí
Pondělí    
Úterý    
Středa    
Čtvrtek 16:30 Mše svatá - Svátek Uvedení Páně do chrámu
Při mši svaté se budou žehnat svíce.
Pátek 16:30 Mše svatá - První pátek v měsíci věnovaný úctě k Ježíšovu Nejsvětějšímu Srdci
Po mši svaté se bude udělovat svatoblažejské požehnání.
Sobota    
Neděle 11:00 Mše svatá - 5. neděle v mezidobí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak pulsujeme

Jak pulsujeme