Bohoslužby v týdnu od 16. do 23. 6. 2019

Farnost Lysice - farní kostel sv. Petra a Pavla

DEN  ČAS POZNÁMKA
Neděle  8:00 Mše svatá - Slavnost Nejsvětější Trojice
Pondělí 18:00 Mše svatá
Po mši svaté bude adorace.
Úterý    
Středa 16:00 Pohřeb paní Miloslavy Navrátilové.
Čtvrtek 18:30 Mše svatá - Slavnost Těla a Krve Páně
Po mši svaté bude adorace.
Doporučený svátek!
Pátek 18:00 Mše svatá
Sobota    
Neděle  8:00 Mše svatá - 12. neděle v mezidobí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drnovice - filiální kostel Nejsvětější Trojice (farnost Lysice)

DEN  ČAS POZNÁMKA
Neděle 9:30 Mše svatá - Slavnost Nejsvětější Trojice
Pondělí    
Úterý 18:00 Mše svatá
Po mši svaté bude adorace.
Středa    
Čtvrtek    
Pátek    
Sobota    
Neděle 9:30 Mše svatá - 12. neděle v mezidobí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farnost Bedřichov u Lysic - farní kostel sv. Mikuláše

DEN  ČAS POZNÁMKA
Neděle 11:00 Mše svatá Kunice - Slavnost Nejsvětější Trojice
Pondělí    
Úterý    
Středa    
Čtvrtek 16:30 Mše svatá - Slavnost Těla a Krve Páně
Po mši svaté bude eucharistický průvod.
Doporučený svátek!
Pátek    
Sobota    
Neděle 11:00 Mše svatá - 12. neděle v mezidobí