Bohoslužby v týdnu od 21. do 28. 4. 2019

Farnost Lysice - farní kostel sv. Petra a Pavla

DEN  ČAS POZNÁMKA
Neděle  8:00

14:00
Mše svatá - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Při mši svaté se budou žehnat pokrmy.
Svátostné požehnání
Pondělí 8:00 Mše svatá
Úterý    
Středa  18:00 Mše svatá
Čtvrtek 14:30 Pohřeb paní Jany Jaškové.
Pátek 15:00 Pohřeb paní Bronislavy Burianové.
Sobota 18:00 Modlitba Korunky Božího milosrdenství
Neděle  8:00 Mše svatá - Neděle Božího milosrdenství

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drnovice - filiální kostel Nejsvětější Trojice (farnost Lysice)

DEN  ČAS POZNÁMKA
Neděle 9:30 Mše svatá - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Pondělí 9:30 Mše svatá
Úterý    
Středa    
Čtvrtek    
Pátek    
Sobota 12:30 Mše svatá s žehnáním motocyklů
Neděle

9:30

Mše svatá - Neděle Božího milosrdenství

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farnost Bedřichov u Lysic - farní kostel sv. Mikuláše

DEN  ČAS POZNÁMKA
Neděle 11:00 Mše svatá - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Pondělí 11:00 Mše svatá
Úterý    
Středa    
Čtvrtek 18:00 Mše svatá
Při mši svaté se bude udělovat svátost nemocných.
Pátek    
Sobota 8:00 Mše svatá
Neděle 11:00 Mše svatá - Neděle Božího milosrdenství