Společenství ve farnosti

Společenství živého růžence

Členové živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku růžence, který se po měsíci mění. Skupinka živého růžence se tak denně pomodlí celý růženec. V naší farnosti je přes sto členů, tedy pět takovýchto skupin. Další zájemci jsou vítáni. Více informací u paní Holasové.

 

Modlitby matek

V Lysicích jsme se připojily k modlícím se matkám po celém světě.

Scházíme se s maminkami, abychom děkovaly a chválily Boha za všechny dary, které nám dává. Čteme úryvek z Písma a pak odevzdáváme své děti, rodinu a všechny potřebné do milující Boží náruče. Více informací o hnutí Modlitby matek si můžete přečíst na internetových stánkách: www.modlitbymatek.cz.

Frekvence setkání: každou středu v 19 hodin v Mateřském centru Jablíčko, Halasova 102, Lysice.

Kontaktní osoba: Lucie Růžičková, tel. 731 585 710. email: Lucindak@seznam.cz

 

Setkání nad Písmem

Dopolední setkání nejen pro ženy na mateřské dovolené. Zahrnuje zamyšlení nad textem z Bible a přímluvy za farnost, rodiny a potřebné. Frekvence 2x měsíčně 1.a 3. pondělí v měsíci dopoledne (8,30 -10,30 hod) v MC, ev. dle domluvy.

Kontaktní osoba: Lenka Fojtová, tel. 737 927 316. emaiil: JancikovaL@seznam.cz

 

Přímluvná modlitba

Ve farnosti se schází ženy Modlitebního společenství Lydie k přímluvám za církev a společnost v naší zemi i na celém světě. Setkání 1x měsíčně dle domluvy.

Více informací www.cho.cz/clanky/Lydie-krestanske-modlitebni-spolecenstvi.html nebo u pana faráře.