Adresa:

Římskokatolická farnost Lysice

Halasova 102, 679 71 Lysice

IČO: 65336836

Telefon:

Mobil: +420 732 690 783

Číslo účtu Římskokatolické farnosti Lysice:

157021598/0300

Administrátor farností Lysice a Bedřichov u Lysic:

P. Mgr. Michal Cvingráf, (mobil: +420 732 690 783, email: lysice@dieceze.cz)

Webmaster:

Ing. Pavel Dítě (mobil: +420 731 448 229, email: dite.pa vel@ce   ntrum.cz)

Mapa: