Aktivity v postní době v lysické farnosti.

13.05.2022 20:00

Během celé postní doby bylo možné navštívit některý z 10 křížů. Jedná se o kříže, které jsou na území naší farnosti. Některé jsou blízko, ale k některým je třeba dojít trochu dál. Je také samozřejmě možné navštívit křížů více, nebo třeba úplně všechny. Někde v blízkosti každého kříže byla schovaná krabička s citáty z Bible. Citát slouží jednak pro povzbuzení a také jako doklad, že účastník ke kříži došel. V bočním vchodu do lysického kostela pak byla umístěna nástěnka, kde byly všechny kříže vyfoceny a zakresleny na mapě. Každý, kdo kříž navštívil pak mohl citát na nástěnku přidat k vyznačenému kříži. 

Toto jsou výsledky:

 

Kříž mezi Žerůtkami a Lysicemi 12 citátů
Dřevěný kříž svatého Marka na Žerůtské ulici  11 citátů
Kříž na Perné 10 citátů 
Kříž u výzkumného ústavu (u Víta) 10 citátů
Kříž u sadů ZEAS 10 citátů
Kříž u rybníka Šerlovských (u Střelnice) 10 citátů
Kříž za Drnovicemi u dálnice (u Valchy)  7 citátů
Kříž (Veselých) na Marku  7 citátů
Kříž (Kuncův) na konci Štěchova směrem na Býkovice  7 citátů
Kříž na Lačnově u kapličky  6 citátů

 

Od první neděle postní byla také připravena  křížová cesta oborou pro individuální pobožnost. Cesta začínala na odbočce u letního kina a končila u "černé brány" u Záoboří. Každé z 15 zastavení bylo vyznačeno dřevěným křížem a krátkým textem, který propojoval události křížové cesty s běžnými situacemi všedního dne. Na velký pátek byla společná křížová cesta s velkou účastí.

 

Autor: Josef Němec, Lysice