Beseda s Otcem Petrem Deketem

07.09.2022 20:00

Ve středu 7. září 2022 se v Lysicích ve farním sále uskutečnila beseda s P. Petrem Deketem z řeckokatolické farnosti sv. Petra a Pavla v Teresvě v Zakarpatské oblasti na Ukrajině. Do této farnosti byla v červnu letošního roku doručena humanitární pomoc z farností našeho děkanství. Otec Petr dostal povolení na několik dnů opustit Ukrajinu. Přijel vyjádřit osobní poděkování za poskytnutou pomoc, informovat o jejím použití a aktuální situaci ve farnosti.


Zakarpatská oblast sama se nenachází v místech bojových operací, ale válečnou situací v zemi je zasažena. Beseda byla mimo jiné o dopadech na každodenní život obyčejných lidí. Zúčastnilo se jí asi 20 farníků. Tlumočení se ujal Ing. Josef Kánský z Olešnice, který se s otcem Deketem osobně zná a celou humanitární sbírku zorganizoval, a také s dalšími dobrovolníky na Ukrajinu odvezl. Besedě předcházela mše svatá v 18 hodin v kostele sv. Petra a Pavla v Lysicích. Po jejím skončení otec Petr poděkoval všem přítomným a panu faráři předal děkovný list.

 

Dokument_1.pdf


Dokument_2.pdf