Dožínky v Lysicích

14.09.2014 15:00

V naší farnosti jsme poděkovali Pánu Bohu za dar letošní úrody.