Farní pouť do Nové Říše

02.05.2015 15:00

Dne 2.5.2015 se 120 farníků z našich farností vypravilo dvěma autobusy na výlet do Jindřichova Hradce, Nové Říše a Telče. Nejprve jsme rozděleni do tří skupin absolvovali prohlídku státního zámku v Jindřichově Hradci. Následovala individuální prohlídka města. Další zastávkou byla Nová Říše, kde jsme prožili společnou mši svatou. Po ní nám O. Alois Hladil z Vranové popsal jednotlivé časti kostela a na skupiny jsme měli možnost si jej prohlédnout. Dále jsme prošli klášter, knihovnu a muzejní místnosti s výkladem průvodce. Autobus nás pak převezl do Telče, kde se nás ujal průvodce Mgr. Jan Sláma a popsal historii a interiér kostela sv. Jakuba Většího a kostela Jména Ježíš. Po procházce centra jsme se opět sešli v autobuse, který nás odvezl domů.

 

Humpolec

Zastávka v Humpolci

 

Jindřichův Hradec

Naše procesí v Růžové ulici

 

Naše procesí v Růžové ulici

 

Masarykovo náměstí

 

Náměstí Míru - sousoší Svaté Trojice

 

Náměstí Míru

 

Náměstí Míru - pohled do Svatojánské ulice

 

Náměstí míru pohled ze Svatojánské ulice

 

z Náměstí Míru - k zámku

 

Malý Vajgar

 

zámek od Malého Vajgaru

 

Malý Vajgar s předzámčím

 

kostel sv. Máří Magdaleny

 

kostel Nanebevzetí Panny Marie

 

muzeum fotografie

 

kostel Nanebevzetí Panny Marie

 

Minoritský klášter

 

Svatojánská ulice s Minoritským klášterem

 

Minoritský klášter z nábřeží Ladislava Stehny
 

Malý Vajgar se zámkem 

 

15. poledník

 

Náměstí Míru - Langrův dům

 

cestou do Nové Říše ( " kochy, kochy, koch")

Nová Říše

...

 

...

Společné foto

 

...

 

kazatelna

 

hlavní oltář

 

interiér kostela

 

interiér kostela

 

pohled na kůr

 

květinová výzdoba

 

boční oltář

 

boční oltář

 

křtitelnice

 

v kostele s O. Aloisem Hladilem z Vranové

 

květinová výzdoba

 

v kostele

 

kaple v klášteře

 

koncertní sál

 

koncertní sál

 

vnitřní nádvoří kláštera

 

v knihovně kláštera v Nové Říši

 

Telč

kostel sv. Jakuba Většího

 

boční oltář

 

kostel sv. Jakuba Většího

 

kostel Jména Ježíš

 

kostel Jména Ježíš

 

kostel Jména Ježíš

 

kostel Jména Ježíš

 

Kostel sv. Jakuba Většího

 

Kostel sv. Jakuba Většího

 

Kostel sv. Jakuba Většího