Lidové misie v minulosti

16.06.2022 22:00

LIDOVÉ MISIE konané v  Lysicích

Od 5. do 15. června 1913 provedli Redemptoristé z Brna, P Loula, Skopal a Blaťák první misie v lysické farnosti. Přes počáteční nedůvěru se misií zúčastnilo přes 2000 farníků. Na upomínku prvních misií byl před kostel umístěn dřevěný kříž, který zhotovil pan Fojt a spol., nápisem, tabulkou a klekátkem ozdobil kříž pan František Pařízek, mlynář z Lysic - Perné.

 

Od 15. do 16. března 1924 se konaly druhé misie, které vykonali členové Tovaryšstva Ježíšova na povznesení ducha života. Byl zhotoven nový kříž, náhradou za poškozený z roku 1913.

 

Od 22. do 30. března 1931 P. Klement Žůrek, premonstrát z Nové Říše, vykonal svaté misie za dosti hojné účasti – asi 1200 účastníků. Svaté přijímání přijalo asi 1800 farníků. P. Žůrek velmi horlivě pracoval po celý týden a v časových přednáškách snažil se probudit zájem o vyšší statky.

 

Od 16. do 24. prosince 1940 byla v Lysicích svatá misie, kterou vedli P. Vojtěch Metelka a P. Jan Trneček. Účast na misiích byla veliká. Bylo vykonáno 3500 sv. zpovědí a 4000 sv. přijímání. Misie byly zakončeny svěcením misijního kříže, průvodem s hudbou po Lysicích za neobyčejné účasti farníků.

 

       Foto kostelního náměstí z roku 1923

LIDOVÉ MISIE konané v Bedřichově

Od 18. do 25. března. 1923 vykonal svaté misie P. Štěpán Seidl, redemptorista. Svaté přijímání přijalo1500 věřících. Po svěcení byl průvod s křížem. Když kněz odejel, začal padat sníh.

Od 6. do 13. listopadu 1938 konaly svaté. misie redemptoristé P. Kalous a P Noval z Brna. Průvod s křížem se konal 13.11. U svátosti smíření bylo1000 kajícníků a přes 2600 věřících bylo u svatého přijímání. Zúčastnili se i věřící z Brumova a Osik.

 

Od 30. října do 6. listopadu 1949 se konala svatá misie s P. Stanislavem Nekulou a P. Václavem Vozáblem, otců redemptoristů z Brna. Svatá .misie byla konána po ukončení polních prací za příznivého počasí a byla zdařilá. Účast věřících z farnosti byla veliká. Na poslední den odpoledne pršelo, nemohl být průvod s misijním křížem, který je umístěn v kostele. Svěcení a vše bylo proto konáno tam. Bylo 930 kajícníků u svátosti smíření a podáno 2015 svatých přijímání.

 

Autor: Josef Němec, Lysice

 

 

Autor: Josef Němec, Lysice