Návštěva rodin u P. Víta Červenky ve Křtinách

03.07.2019 15:00

Ve středu 3. 7. 2019 dvacet farníků z řad dětí, mládeže a rodičů navštívili P. Víta Červenku v jeho farnosti Křtinách. Reagovali tak na jeho pozvání, když v Lysicích sloužil mši svatou loňské prázdniny. Absolvovali prohlídku kostela i běžně nepřístupných prostor, kaple svaté Anny, poslechli si zvonkohru a navštívili kostnici. Modlitbu v kostele včetně litanií loretánských doprovázela lysická schola. Celá prohlídka byla plná informací z historie i současnosti křtinské farnosti.  Společné setkání zakončilo občerstvení na faře. Tlumočíme pozvání do Křtin dalším.