Noc kostelů v Lysicích

23.05.2014 20:00

Noc kostelů 2014 se konala v pátek 23. května 2014 v Lysicích v kostele sv. Petra a Pavla s tímto programem:

17:30 Otevření kostela

18:00 Mše svatá s výkladem k jednotlivým částem obřadu

19:00 Duchovní poezie

19:15 Komentovaná prohlídka kostela (včetně prohlídky varhan a běžně nepřístupných prostor)

19:30 Setkání s ing.arch. Jiřím Šťastou, autorem mozaiky vytvořené nad vstupem
do kostela (povídání nejen o mozaikách, ukázka tvorby mozaiky)

19:45 Hudební vystoupení farní mládeže (pásmo křesťanských písní)

20:00 Komentovaná prohlídka kostela (včetně prohlídky varhan a běžně nepřístupných prostor)

20:15 Setkání s ing.arch. Jiřím Šťastou, autorem mozaiky vytvořené nad vstupem
do kostela (povídání nejen o mozaikách, ukázka tvorby mozaiky)

20:30 Hudební vystoupení farní mládeže (pásmo křesťanských písní)

20:45 Komentovaná prohlídka kostela (včetně prohlídky varhan a běžně nepřístupných prostor)

21:15 Hudební vystoupení farní mládeže (pásmo křesťanských písní)

21:30 Komentovaná prohlídka kostela (včetně prohlídky varhan a běžně nepřístupných prostor)

21:45 Hudební vystoupení farní mládeže (pásmo křesťanských písní)

22:00 Zakončení noci kostelů - Noční setkání se svátostným Kristem.

Od 19:00 byl otevřen farní sál s nabídkou občerstvení a mateřské centrum s možností hlídání dětí.

Po celou dobu byla v prostorách kostela výstava bohoslužebných předmětů a fotografie zvonů.

Pro zájemce byl umožněn výstup na kostelní věž s průvodcem a komentářem k jednotlivým zvonům.