Pouť na Štěchově

20.05.2012 11:00

Na slavnost svatého Jana Nepomuckého byla na Štěchově za krásného počasí sloužena poutní mše svatá, které se zúčastnilo několik stovek poutníků ze širokého okolí. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu poutní mše svaté.