Žehnání aktovek 2022

28.08.2022 14:00

Nedělní odpoledne 28. srpna 2022 patřilo již tradičně dětem z farnosti, které se po prázdninách chystaly vrátit do školních lavic nebo šly do školy úplně poprvé. Dětské mše svaté se zúčastnilo celkem 27 dětí, které si přinesly do kostela aktovky. Po mši svaté děti dostaly od pana faráře krásnou knížečku a také požehnání do nového školního roku 2022/2023.

Farnost se také zapojila do Baťůžkového projektu organizace Mary´s meals. Podařilo se zajistit celkem 27 vybavených školních batohů pro děti v Africe. Všem dárcům děkujeme.

Program dále pokračoval na farním dvoře, kde měly děti plnit úkoly na jednotlivých stanovištích. Letošním tématem byla inspirace projektem Mary´s meals a Afrikou.

 

Všechny děti, které úspěšně splnily úkoly, dostaly balíček sladkostí a vitamínů a také si mohly vybrat jednu hračku z košíku. Pak už následovala volná zábava a opékání klobás. Počasí naštěstí vydrželo, tak jsme prožili moc pěkné odpoledne.

 

Poděkování patří všem organizátorům a sponzorům. Budeme se těšit na další setkání.

 

Autor: Pavel Dítě

Fotografie: Lenka Fojtová, Pavel Dítě