Zprávy z farnosti v roce 2012

01.01.2012 07:00

Rok 2012

Vstoupili jsme do nového roku 2012. Započali jsme jej nejenom duchovně, ale i pracovním nasazením. Už v loňském roce byla ve farním dvoře vystavěna budova technického zázemí. Je na ní třeba dodělat: jemné omítky zvenku i vně, dále vrchní betonový potěr. Dále počítáme s výmalbou uvnitř. Fasádní barvu chceme nanést v příštím roce 2013.

Letos jsme započali s pracemi na rekonstrukci farní kanceláře. Počítali jsme jen s malými zásahy, ale ukázalo se, že místnost potřebuje kompletní a celkovou opravu. Vše by mělo být dokončeno do Velikonoc.

Dále plánujeme opravu lysických varhan. Rozpočet na kompletní opravu činí 300 tis. Kč. Samozřejmě práce se budou provádět do možností výše sehnaných finančních prostředků.

V letošním roce chceme také společně hodně prožívat, což je důležité pro naše mezilidské a osobní vztahy.