Kněží, kteří působili v lysické farnosti od roku 1400 - dosud

V XVI. stol. za Černčických z Kácova a Březnických z Náchoda měla Jednota bratrská v Lysicích svůj sbor. Jako protestantští faráři se připomínají dva kněží.

 

1. P. Ondřej z Tišnova  1400 – 1410

Kolem roku 1400 Papež Bonifác nařídil biskupu z Concordie, proboštu u sv. Petra v Brně, aby Ondřeje uvedli na faru v Lysicích, na kterou byl od pravých patronů téhož kostela prezentován.

 

2. P. Ondřej Poříčský  1590 – 1609  

Ctihodný kněz bratrský, správce lysický, byl svědkem při svatebních smlouvách mezi Jakubem Flimforem z Vimperka a Annou, dcerou nebožtíka Holého Dvoudvorského z Boskovic.

 

3. P. Krištof Plorautius  1609 – 1623

Ctihodný kněz bratrský, farář lysický, byl svědkem při svatebních smlouvách Martina Pobulskýho, krejčího s Annou, dcerou ctihodného kněze Jiřího Střeleckého, faráře boskovického.

 

4. P. Bartoloměj Jakobides  1627 – 1633

Po katolické reformaci 1625 nastoupil 1627 do Lysic, profesor kláštera Hradiska a kanovník řádu sv. Norberta Premonstrátského.

 

5. P. František Wroblikowsky  1633 – 1653  

Světský kněz investován 24. července 1633

 

6. P. Václav František Hrabovský  1653 – 1658

Investován 1. října 1653, rodák z Vyškova, dosavadní farář v Dědicích od 1. října 1652, kde pro rozmanité přestupky musil do konsistorní kasy odvést za trest 25 dukátů.

 

7. P. Matouš Alexandr Roškovský  1658 – 1659

Investován 17. 3. 1658.

 

8. P. Kazimír Sigmund Skulský  1659 – 1662

Minorita z Polska, 3. srpna 1659 investován, spáchal nějaký zločin, utekl prý začátkem roku 1662 do Uher.

 

9. P. Jan Nepomuk Václav Verner  1662 – 1667

Investován 6. května 1662, generální vizitace 10. srpna, od 7. prosince 1667 odešel do lbramovic, kde zůstal až do roku 1697.

 

10. P. Matěj Arnošt Klymann  1668 – 1670 a 1677 – 1680

Investován 3. května 1668, 26. září 1670 odešel do Jimramova, ale v roce 1675 byl odtud odstraněn, roku 1677 přišel opět do Lysic, zemřel zde 10. června 1680 a pohřben v kostele v Lysicích.

 

11. P. Tomáš Bernard Jelínek  1670 – 1672

Investován 11. srpna 1670, ale již roce 1672 byl odstraněn.

 

12. P. Tomáš František Grimalius  1672 – 1674

Investován 27. listopadu 1672 podle vizitační správy 1672 v děkanské matrice v Doubravníku, odešel v září 1674 na Lomnici, kde zůstal do konce roku 1687.

 

13. P. Petr František Krniáček  1674 – 1677

Investován 23. října 1674, dosud farář ve Stražku od 17. září 1669. V roce 1675 začal hospodařit na farních pozemcích. Zemřel v roce 1677.

 

14. P. Karel Leopold Svoboda  1680 – 1684

Investován 25. října 1680, rodák ze Svitávky, odešel 18. července 1684 do Bořitova, odtud 1689 do Nové Trnávky, kde zůstal do roku 1721.

 

15. P. Krigsman Jan Jakub  1684 – 1689

 

16. P. Pinkava Tomáš  1689 – 1690

Odešel do Jevíčka, kde v roce 1717 zemřel.

 

17. P. Ludvík Leonhard Franz  1690 – 1700

Investován 18. května 1690, dříve farář v Budišově, od 14. srpna 1684, narozený v Dřevohosticích, zemřel 29. května 1700. V roce 1692 předány tři zvony do Duban.

 

18. P. Ondřej Augustin Herman  1700 – 1733

Investován 3. června 1700, odešel na Lomnici 3. prosince 1733, kde zemřel 17. prosince 1739.

 

19. P. František Dalbert  1733 – 1740

Investován v prosinci 1733, rodák z Vyškova, odešel na Lomnici roku 1740, kde roku 1766 zemřel.

 

20. P. Jan František Krátký  1740 – 1746

Rodák z Častolovic, odešel od 18. června 1746 do Židlochovic, kde zemřel 30. března 1774.

 

21. P. Severin Josef Habinger  1746 – 1750

Investován 7. července 1746, byl vyměněn s drnovickým farářem Grögrem v září 1750, kde zemřel 12. února 1761. Od roku 1736 byl v Lysicích kaplanem.

 

22. P. František. Maxmilián Eliáš Gröger  1750 – 1758

Dříve farář v Drnovicích u Vyškova, rodák ze Strážnice, zemřel 4. května 1758 a byl pochován uprostřed kostela nedaleko kůru.

 

23. P. František Antonín Schich  1758 – 1767

Narozen 1715 v Trnávce vysvěcen 1744. Od 3. července 1746 kaplan v Lysicích, investován 4. května 1758, byl vyměněn 14. dubna 1767 s Janem Teodorem Beerem do Ořechova, kde zemřel 25. 4. 1787.

 

24. P. Jan Theodor Beer  1767 – 1788

Narozen 1720 v Hustopečích. Vysvěcen 1745. Bývalý kaplan v Hustopečích, od roku 1759 farář v Ořechově, od 14. dubna 1767 farář v Lysicích, zemřel 6. února 1788 a pochován na novém hřbitově. 1782 – 1786 rozšíření farního kostela.

 

25. P. Václav Maxmilián Dorazil  1788 – 1817

Narozen ve Starém Jičíně 1758, vysvěcen 1782 dříve kaplan v Lysicích od 11. července 1783 do 31. ledna 1786, potom biskupský ceremoniář, investován 15. srpna 1788, roku 1795 více děkan, 1806 skutečný děkan letovický, zemřel 31. října 1817. Oprava farní budovy.

 

26. P. František Veselý  1818 – 1849

Narozen 1771 ve Sloupě, v roce 1797 vysvěcen v Olomouci, 9 let kaplanem v Lulči, od 17. června 1806 do 2. února 1808 lokální kurát v Měníně, presentován 31. prosince 1817 do Lysic, převzal faru 20. února 1818, od roku 1841 letovickým děkanem, zemřel 27. června 1849, prováděl mnoho úprava oprav v kostele i na faře.

 

27. P. František Polívka  1849 – 1879

Narozen 11. února 1800 v Sedlišti u Jimramova, vysvěcen v roce 1824, kaplan v Lysicích od 13. listopadu do 22. července 1830 od toho roku farář v Bedřichově, investován na Lysice 11. prosince 1849, penzionován 31. prosince 1879, zemřel 15. března 1882.

 

28. P. Rudolf Reitter  1880 – 1904

Narozen v Brně 5. 4. 1844, vysvěcen na kněze 1868, kaplan v Lysicích od 24. září 1868 do 21. března 1871, kaplan u sv. Máří Magdaleny v Brně, od 30. dubna 1880 do konce ledna 1904 farář v Lysicích, od roku 1893 – 1903 děkanem letovickým, potom farář u sv. Tomáše v Brně, kde zemřel 20. prosince 1911.

 

29. P. Eduard Vichta  1904 – 1910

Narozen ve Skleném farnost Hor. Bory 16. 3. 1863, vysvěcen na kněze v roce 1887, kooperátor od 19. 1. 1893 do 30. 1. 1904, a od 6. 3. 1904 farář v Lysicích, zemřel 31. 12. 1910.

 

30. P. Josef Kocián  1911 – 1915

Narozen 22. 2. 1850 ve Slavkově, vysvěcen 25. července 1876, kooperátor v Bedřichově, 20. listopadu investován na Bedřichově, podílel se na rozšíření kostela, velmi aktivní, 4. června 1911 investován na Lysice, kde 19. června 1915 zemřel a pochován na Bedřichově.

 

31. P. Josef Blaha  1915 – 1916

Narozen 10. června 1873 v Rozsičce – farnost Sulíkov, vysvěcen 31. července 1888, kaplan v Bedřichově, Šlapanicích a Stražku, kaplanem byl celkem šestnáct roků, investován do Lysic 1. září 1915. Byl dobrácké povahy, mezi farníky oblíben. Po krátké nemoci zemřel 17. února 1916.

 

32. P. František Žaluda  1916 – 1916

Narozen 24. listopadu 1867 v Petrově farnost Sulíkov, vysvěcen 31. července 1892; investován na Dalečín 1. června 1905, na Lysice 23. července 1916. Do farnosti přišel nemocný, náročnější a obtížnější služba na něj působily nepříznivě. Vyžádal si dovolenou, ale již nenastoupil. V rozrušení nervovém zemřel 28. prosince 1916.

 

33. Msgr. František Krchňák  1917 – 1939

Narozen 21. srpna 1878 ve Světlé (farnost  Cetkovice), vysvěcen na kněze 27. června 1902, kooperátor v Jimramově, potom ve Slavkově, zažádal o beneficium v Lysicích, 28. 3. opustil Slavkov a 1. dubna 1917 byl instalován černohorským děkanem P. Ševčíkem, zemřel 23. března 1939. Biskupský rada, předseda Jednoty katolického duchovenstva, aktivní při zakládání spolkové činnosti, Monsignorem jmenován 25. září 1935.

 

34. P. Klement Lahodný  1937 – 1942

Narozen 18. dubna 1909 ve Višňové (okr. Znojmo), vysvěcen 1. dubna 1933, od 31. března 1939 byl v Lysicích administrátorem a od 1. 10. 1939 farářem, zemřel 12. 12. 1942 v Lysicích.

 

35. P. František Káňa  1943 – 1970

Narozen 17. října 1910 v Nedvědici, vysvěcen 5. července 1937, působil jako kooperátor ve Tvarožné a od 1. května 1943 se stal farářem v Lysicích, dne 1. července 1967 byl jmenován děkanem letovickým, zemřel 30. března 1970 v Lysicích.

 

36. P. Jan Horálek  1970 – 1992

Narozen 27. ledna 1921 v Rájci nad Svitavou, vysvěcen 5. července 1947, působil v Židlochovicích, v Kuřimi, v Brně u sv. Tomáše, jako administrátor v Drásově a od 1. června 1970 do 11. října 1992 jako farář v Lysicích.  Byl velmi aktivní nejen v kněžské službě, ale i při opravě a údržbě obou kostelů. Zemřel 11. 10. 1992.

 

37. P. František Provazník  1992 – 1996

Narodil se 31.12 1938, v Brezně nad Hronom, podílel se na obnově církevního školství v 90. letech minulého století v Brně. Připravoval výuku náboženství na střední škole, která získala statut biskupské gymnázium na Barvičové ulici v Brně. Byl tajně vysvěcen na kněze 14. 2. 1969, v duchovní správě působil až od 27. září 1992, kdy byl ustanoven do Lysic jako kooperátor, do Bedřichova jako administrátor. Po úmrtí Otce Jana Horálka byl ustanoven administrátorem i v Lysicích, Byl velmi aktivní při práci s mládeží, založil hudební scholu. Obnovil Boží Tělo po obci 1993 – 1995. Pro své nekompromisní názory se dostal do sporu s vedením základní školy. 14. května 1996 byl odvolán a přeložen do Dražovic u Vyškova. Zde působil v letech 1996 – 1997.

 

38. Mgr. Slavomír Bedřich  1996 – 2014

Narozen 22. března 1962 v Borkovanech, vysvěcen 18. června 1994; působil jako kaplan v Židlochovicích a Blučině; do Lysic jmenován 15. července 1996 jako administrátor pro farnosti Lysice a Bedřichov. 10. října 2010 jako farář. Od 1. 8. 2014 farářem v Podivíně.

 

39. P. Vít Martin Červenka O. Praem  2014 – 2015

Narozen 30.12 1976 ve Frýdku – Místku. Vystudoval ekonomickou školu a ve 21 letech vstoupil k premonstrátům, vysvěcen 2003 v Praze, jeden rok kooperátor u Nové Říše, sedm roků převor kláštera v Nové Říši, tři roky administrátor ve Věteřovicích u Kyjova, od 1. 8. 2014 administrátor Pro Lysice a Bedřichov, od 1. 8. 2015 farář v Šaraticích, zajistil opravu věže v Drnovicích.

 

40. Mgr. Michal Cvingráf  2015 – dosud

Narozen 5. 10. 1976 v Dobronicích, vyučen stolař, pracoval v oboru u soukromých firem, SŠ podnikání ve Velké Bíteši, vysvěcen 29. 6. 2013 v Brně, dva roky kaplan v Tišnově, od 1. srpna 2016 administrátor v Lysicích a v Bedřichově. Dokončení opravy věže v Drnovicích.

 

 

V lysické farnosti působilo celkem 60 kaplanů.

Z nich P. František Schich 1758 – 1767, P. Severin Habinger 1746 – 1750, P. Václav Dorazil 1788 – 1817, P. František Polívka 1849 –1879, P. Rudolf Reitter 1880 – 1904 a P. Eduard Vichta 1904 – 1910 byli později investováni jako faráři lysičtí.

 

P. Václav Dorazil 1806 – 1817 a P. Rudolf Reitter 1893 – 1903, byli jmenováni děkany letovickými.

 

Z duchovních správců – farářů byli děkany letovickými jmenováni P. František Veselý 1841 – 1949 a P. František Kaňa 1967 – 1970.