Kněží, narození v lysické farnosti

1. Msgr. Otto Adámek (1870 – 1941)

Narozen 10. 2. 1870 v Lysicích, primiční mši sv. okázale slavil 13. 8. 1893 v lysickém kostele sv. Petra a Pavla. Po vysvěcení byl kaplanem v Hustopečích, vyučoval náboženství na piaristickém gymnáziu v Břeclavi, od roku 1901 na c. k. reálném gymnáziu v Brně - profesorem náboženství. Byl poctěn tituly Msgr. a konsistorní rada. Účastnil se všech náboženských akcí v Lysicích. Sestavil historii Lysic a rodu Dubských, jednotlivé sešity sestavil do charakteru kroniky, která se nezachovala. Většina sešitů 2. – 10. je v Moravském zemském archívu v Brně založena ve fondu G – 394. Některé jeho písemnosti byly rozebrány příbuznými a jinými osobami a nejsou veřejnosti dostupné. Zemřel 4. února 1941 v Lysicích.

 

2. P. Jaroslav Barvík (1871 – 1922)

Narozen 2. 5. 1878 v Drnovicích, byl po absolvovaných studiích v Brně vysvěcen 28. 7. 1901 biskupem Thdr. Františkem Saleským Bauerem. První mši svatou sloužil v kostele ctihodných sester sv. Karla Boronejského v Brně v Údolní ulici 30. 7. 1901. V Drnovicích sloužil mši svatou 4. srpna 1901. Nastoupil jako druhý kooperátor do Bystřice nad Pernštejnem. Později jako kooperátor v Bučovicích, 1921 – 1922 farářem v Adamově, zemřel 28. 6. 1922 v Drnovicích.

 

3. P. Bohumil Burian (1904 – 1958)

Narozen 5. 11. 1904 v Drnovicích, vysvěcen na kněze 5. 7. 1929, kooperátor v Lysicích od 1. 8. 1929 do 1. 2. 1930. Po vojenské službě nastoupil jako administrátor v Černé Hoře, potom v Obyčtově a Netíně, odtud odešel jako kaplan do Velkého Meziříčí, kde působil v letech 1931 – 1935. V letech 1935 – 1937 působil v Kunštátě. Vrátil se do Velkého Meziříčí jako zástupce nemocného faráře P. Skácela, který zemřel v noci, krátce po příchodu německých vojsk do města 15. března 1939. P. Burian dal zvonit velkými zvony a vyvěsit černý prapor na kostele i na faře. Okupanti se domnívali, že je to kvůli nim a farář byl odvlečen na radnici a vyslýchán pro urážku německého vojska. Vše se vysvětlilo. Stal se farářem¨ a působil zde až do smrti 29. 4. 1958. Měl pozitivní vliv na mládež a věřící. Za to nebyl oblíben u KSČ a církevních tajemníků. Byl vystaven silnému protináboženskému nátlaku.

 

4. P. František Ebert (1834 – 1906)

Narozen 20. 6. 1834 v Lačnově, vysvěcen na kněze v roce 1858. Od roku 1869 do roku 1906 působil v Lukově. Zemřel 17. 8. 1906.

 

5. P. Jan Hřebíček (1912 – 1977)

Narodil se 25. 11. 1912 v Drnovicích vysvěcen na kněze v roce 1937, v letech 1939 – 1946 byl farářem v Prosetíně, 1946 – 1950 v Nedvědici nad Perštejnem, v letech 1952 – 1960 v Domašově u Brna, 1960 – 1971 v Rozsochách a od roku 1971 byl farářem v Brně – Bystrci. Zemřel v Podolí u Brna jako důchodce 20. 10. 1977.

 

6. P. František Klíma (1847 – 1941)

Narodil se 30. 8. 1847 ve Štěchově, vysvěcen na kněze roku 1872 v Brně. V letech 1876 – 1884 byl farářem v Krásné, 1884 – 1887 v Bohuňově, 1887 – 1891 ve Strachotíně, v letech 1891 – 1897 v Křepicích, v letech 1897 – 1900 ve Slavonicích, v letech 1900 – 1901 ve Vémyslicích. Od té doby působil ve Chvojně – diecéze Hradec Králové. Zemřel 30. 1. 1941 na odpočinku v Suchonicích, farnost Pěnčice okr. Přerov.

 

7. P. Jindřich Meysl (1856 -?)

Narodil se 30. 6. 1856 v Lysicích. Po studiu na I. českém gymnáziu v Brně vstoupil do brněnského alumnátu, odkud během čtvrtého ročníku vystoupil a byl přijat do řádu Minoritů, provincie česko – moravské – slezké, absolvoval potom studia v Praze. V srpnu 1885 byl přeřazen do opavského kláštera ve Slezku. V prosinci obdržel vyšší svěcení v Olomouci a při velkých bohoslužbách na Nový rok 1886 slavil bez okázalostí své prvotiny a odebral se do kláštera v Opavě, kde působil jako kooperátor v duchovní správě. Další jeho působení a datum úmrtí lysická farní kronika neuvádí.

 

8. P. Ludvík Mihola (1870 – 1954)

Narodil se 17. 12. 1870 v Drnovicích v rodině hostinského. Vysvěcen na kněze v Brně, prvotiny slavil v Drnovicích 15. srpna 1893. Kooperátor a farář v Tasovicích na Znojemsku. Byl též katechetou, zemřel na odpočinku ve Znojmě 7. 10. 1954.

 

9. Msgr. Vilém Michele (1860 – 1908)

Narodil se 24. 8. 1860 Karlu a Anně Michelových v Lysicích. Po gymnaziálních studiích v Brně byl přijat do alumnátu vídeňského, kde byl 2. 7. 1885 vysvěcen na kněze. 26. 7. slavil své prvotiny v lysickém kostele. Nastoupil jako kooperátor v Pöttendorfu v Dolních Rakousích u Vídeňského Nového Města. Později působil ve Vídni jako kněz svatoštěpánské kurie. Byl to velmi štědrý rodák. Citace z farní kroniky: „1. listopadu 1891 daroval lysickému kostelu stříbrný pacifikál se značnou částkou svatého kříže z roku 1750 s předepsanou autentikou. Pacifikál se pro svou velikost a úhlednost hodí k vystavování vzácných těchto ostatků, pročež v času svatopostním, každý pátek při požehnání a každou neděli po konání pobožnosti křížové cesty bývá vystaven k veřejnému uctění. 29. 9. 1895 světil kamenný kříž u křižovatky na Žerůtky. Měl slavnostní kázání, jež neodolatelnou mocí svou uchvátilo mysl všech přítomných.“ Tolik citace. 26. 6. 1906 daroval kostelu velum. Byl vyhledávaným kazatelem. Byl předsedou spolku katolických tovaryšů ve Vídni, ředitel a spirituál Mariánského ústavu, préfes Mariánské kongregace. Zemřel 6. 5. 1908 ve Vídni a pochován na místním hřbitově. Jeho hrob však již nebyl příbuznými nalezen. Jeho rodiče darovali do presbytáře lysického kostela vitrážní okno se zobrazením sv. Petra.

 

10. P. Antonín Páral (1828 – 1911)

Narodil se v Drnovicích 5. 4. 1828, vystudoval nižší německé gymnázium a piaristické vyšší gymnázium v Litomyšli v roce 1847. Po maturitě vstoupil na filosofický ústav v Litomyšli. V roce 1852 ukončil teologická studia a byl vysvěcen na kněze. Stal se kaplanem v Černovicích a potom 49 roků působil v Ořechově u Brna. Vybudoval tam nový kostel a za zásluhy o farnost byl jmenován konsistorním radou a poctěn titulem Msgr. Byl též vyznamenán řádem císaře Františka Josefa a zlatým záslužným křížem. Byl předsedou hospodářského spolku a působil v různých kulturních institucích. Už za jeho života mu Obec Drnovice 19. 12. 1888 udělila „Diplom čestného občana obce Drnovice“. 20. 6. 1885 o pouti v Drnovicích posvětil obrazy křížové cesty. Zemřel 3. 3. 1911.

 

11. P. Emil Peřina (1891 - ?)

Narodil se 17. února 1891 v Drnovicích, na kněze byl vysvěcen v roce 1916. Po první světové válce odpadl od kněžského stavu.

 

12. P. František Setnička (1867 – 1926)

Narodil se v Drnovicích 8. srpna 1867, vysvěcen na kněze v roce 1890. Primiční mši svatou sloužil 3. srpna 1890 v Drnovicích, kázání měl Msgr. Antonín Páral. Nastoupil jako kaplan do Telče. V letech 1901 – 1911 byl farářem v Předíně, v letech 1911 – 1926 v Horních Borech u Velkého Meziříčí. Zemřel v Okříškách 25. září 1926.

 

13. P. Rudolf Svoboda (1883 – 1961)

Narodil se v Lysicích 11. září 1883. Vystudoval gymnázium a teologii v Brně. Na kněze byl vysvěcen 14.7 1907 a týž den měl  ve farním kostele požehnání. 28. července slavil v Lysicích prvotiny a po nich udílel novokněžské požehnání. V letech 1920 – 1933 působil jako farář v zámku Žďáře nad Sázavou, v letech 1933 – 1957 jako farář a děkan v městě Žďáře nad Sázavou. Krátce vypomáhal v Lysicích. Zemřel na odpočinku v Plavči 25. 4. 1961.

 

14. P. Rudolf Sedlák (1871 – 1934)

Narodil se 1.2 1871 v Drnovicích, na kněze vysvěcen v roce 1895. V letech 1904 – 1932 působil jako farář v Prušánkách a v Sulkovci. Zemřel 23.2 1934.

 

15. P. Antonín Suchánek (1813 – 1883)

Narodil se 5. 8. 1813 v Lysicích, na kněze vysvěcen v roce 1836. V letech 1843 – 1867 byl farářem v Olbramkosteli a v letech 1867 – 1883 v Podivíně. Zemřel 9. 8. 1883.

 

16. P. František Straka (1775 – 1832)

Narodil se v roce 1775, v Lysicích na kněze byl vysvěcen 1803. V letech 1810 – 1820 byl farářem ve Zhoři a v letech 1820 – 1832 v Heraldicích. Zemřel 15. 9. 1832.

 

17. P. Jaroslav Šafář (1909 – 1951)

Narodil se 27. 4. 1909 v Lysicích – Záoboří, syn hajného. Na kněze vysvěcen 7. 7. 1935. Protože od roku 1907 nebyl v Lysicích vysvěcen žádný kněz, byla jeho primice okázale slavena. 16. 7. 1935 byl ustanoven kooperátorem v Novém Městě na Moravě. V letech 1940 – 1951 byl farářem v Kunštátě. Byl velmi aktivní v družstvu Lidového domu a v divadelním spolku Krále Jiřího a také při opravách kostela. Nechal zabudovat nové elektrické osvětlení kostela, zhotovit nové zpovědnice a sochu sv. Stanislava, patrona kostela. Byl společenský, veselý a přívětivý. Zemřel tragicky – nehoda na motocyklu 4. 10. 1951. Pohřbu se zúčastnilo asi 1000 farníků a 110 kněží. Je pohřben v kněžském hrobě na kunštátském hřbitově.

 

18. P. Osvald Šurý (1888 – 1952)

Narodil se 9. 8. 1888 v Drnovicích, na kněze vysvěcen 20. 7. 1913, primiční mši sv. sloužil 27. 7. 2013 v Drnovicích. Byl kaplanem ve Velkých Němčicích okres Uherské Hradiště. V letech 1924 – 1932 farářem v Sulkovci, 1932 – 1936 nemocen, žil ve Střelicích u Brna, 1937 – 1942 farářem v Sebranicích. Zemřel na odpočinku 18. 6.1952.

 

19. P. František Vlach (1861 – 1926)

Narodil se 24. 5. 1861 v Drnovicích – na Pohodlí, vysvěcen na kněze v roce 1886. V letech 1901 – 1926 byl farářem v Dambořicích. Zemřel 18. 2. 1926.

 

20. P. František Vlach (1912 – 1971)

Narodil se 30. 10. 1912 v Drnovicích, vysvěcen na kněze v roce 1937, primiční mši svatou sloužil 11. 7. 1937 v Drnovicích. V letech 1953 – 1962 byl administrátorem ve Vlasaticích, Branišovicích a Troskotovicích a v letech 1962 – 1971 administrátorem v Ostravačicích. Zemřel 29. 12.1971.

 

21. P. Arnošt Vlach (1920 – 1979)

Narodil se 20. 5. 1920 v Drnovicích, vysvěcen na kněze v roce 1945. V letech 1952 – 1956 administrátorem v Tvrdonicích, 1956 – 1959 v Cizokrajově a Starém Hobzí, 1959 – 1967 v Kamenici u Jihlavy a od roku 1967 v Klenticích a Perné u Mikulova. Zemřel 11. 12. 1979.