Vítejte na webových stránkách Římskokatolické farnosti Lysice

       Pod správu lysické farnosti spadá společenství věřících v Drnovicích, kde se také nachází filiální kostel Nejsvětější Trojice. Dále je z Lysic spravována farnost Bedřichov u Lysic s farním kostelem svatého Mikuláše.

      K lysické farnosti s farním kostelem sv. Petra a Pavla, také patří obce Žerůtky s kaplí Panny Marie Sněžné, Štěchov se zvonicí sv. Jana Nepomuckého a Lačnov se zvonicí Nanebevzetí Panny Marie.

      K bedřichovské farnosti, patří Kozárov s kaplí svatých Jáchyma a Anny, Kunčina Ves s kaplí sv. Cyrila a Metoděje, Kunice se zvonicí Nejsvětější Trojice a Lhota u Lysic se zvonicí Nanebevzetí Panny Marie.

 

Krátká sdělení

Milí farníci, podle usnesení Vlády ČR je s účinností od      27. 12. na bohoslužbách povolen takový počet účastníků, který v daném kostele nepřekročí 10% míst k sezení.      Na nedělní bohoslužby je třeba se přihlásit na telefonu 732 690 783. Stačí poslat SMS zprávu. Prosím, abyste se přihlašovali na mši svatou jednou za dva týdny, aby se tak vystřídalo více farníků. Děkuji.

Ti, kdo se nedostanou v neděli na mši svatou a chtěli by přijmout svaté přijímání, mají možnost ihned po skončení každé mše svaté. Nedělní bohoslužba trvá asi 55 minut. Po odchodu účastníků bohoslužby se bude podávat zájemcům svaté přijímání.

Téměř každý den od 10:00 do 17:00 je otevřený hlavní vchod lysického kostela. Je tak příležitost k osobní modlitbě před svatostánkem.

Ve dnech 18. - 25. ledna probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů.

24. 1. budeme slavit neděli Božího slova.                             Při bohoslužbách bude sbírka na podporu Českého katolickéhoho biblického díla.

Ve dnech 29. - 31. 1. proběhne v Lysicích modlitební triduum hnutí Modlitby matek, které je tvořeno adoracemi.

 

Milí farníci, pro povzbuzení zveřejňuji biblické citáty
z liturgických čtení.

Neděle Božího slova

Když byl Jan Křtitel uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: "Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!" (Mk 1,14-15)

 

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ

JAKMILE TO DOVOLÍ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ, TAK ZAČNE PŘÍPRAVA NA PŘIJETÍ SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ. JSOU K NÍ ZVÁNÍ VŠICHNI MLADÍ LIDÉ, KTEŘÍ UKONČILI ZÁKLADNÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKU A VŠICHNI TI, KTEŘÍ TUTO SVÁTOST DOSUD NEPŘIJALI.

Nabídka Duchovního centra Vranov 11-2020.pdf

Zaslíbení prvních sobot v měsíci 01-2021.pdf

 

Nedělní kázání pro děti

 

Fond PULS

Milí farníci, už několik týdnů se nemůžeme všichni scházet     na bohoslužbách. Proto můžete farnost podpořit finančně tak, že se přihlásíte jako donátoři fondu Puls. Každá farnost přispívá určitou částkou na provoz diecéze. Dary donátorů     se od této částky odečítají. Na banerech níže vidíte kolik      už donátoři darovali a kolik zbývá ještě uhradit. Proto vás povzbuzuji k zapojení se do této pomoci diecézi i farnosti. Děkuji.
 

Jak pulsujeme

Jak pulsujeme
 

 

Likvidace lepry: Vaše pomoc zachraňuje

Příběh Mary's Meals

Projekt Brněnského biskupství Náš společný domov

Adopce na dálku

Děti z Ugandy zpívají českou písničku

Manželství pro osoby stejného pohlaví?

Jihomoravský kraj v roce 2019 finančně podpořil tyto projekty:

- Projekt Ozvučení kostela sv. Petra a Pavla v Lysicích byl v roce 2019 realizován za finanční podpory Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj v roce 2018 finančně podpořil tyto projekty

- Projekt Oprava nátěrů otvorových prvků v kostele sv. Petra a Pavla v Lysicích byl v roce 2018 realizován za finanční podpory Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj v roce 2017 finančně podpořil tyto projekty

- Restaurování hlavního oltáře v kostele sv. Mikuláše v Bedřichově

- Vybavení pro farní zahradu v Lysicích

- Oprava fasády kostela Nejsvětější Trojice v Drnovicích

 

 

 

Články - Fotogalerie

Noc kostelů 2020 v Lysicích

12.06.2020 20:00
Noc kostelů v České republice se konala 12. června vzhledem k pandemii koronaviru za zvláštních hygienických opatření. Proto televize NOE přiblížila zájemcům o Noc kostelů čtyřhodinový přenos z...

Návštěva rodin u P. Víta Červenky ve Křtinách

03.07.2019 15:00
Ve středu 3. 7. 2019 dvacet farníků z řad dětí, mládeže a rodičů navštívili P. Víta Červenku v jeho farnosti Křtinách. Reagovali tak na jeho pozvání, když v Lysicích sloužil mši svatou loňské...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Děti a mládež

Rozvrh výuky římskokatolického náboženství ve školním roce 2020/2021

30.08.2020 20:00
ZŠ LYSICE   Ročník Den Čas Učebna Zahájení výuky 1. a 2. ročník pondělí 12:15 –...

Žehnání aktovek

30.08.2020 14:00
Římskokatolická farnost v Lysicích zve v neděli 30. září 2020 ve 14 hod. na odpolední mši svatou. Děti, které nastupují do školy, zvláště zveme na žehnání aktovek. Na farní zahradě pak bude...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>