Vítejte na webových stránkách Římskokatolické farnosti Lysice

       Pod správu lysické farnosti spadá společenství věřících v Drnovicích, kde se také nachází filiální kostel Nejsvětější Trojice. Dále je z Lysic spravována farnost Bedřichov u Lysic s farním kostelem svatého Mikuláše.

      K lysické farnosti s farním kostelem sv. Petra a Pavla, také patří obce Žerůtky s kaplí Panny Marie Sněžné, Štěchov se zvonicí sv. Jana Nepomuckého a Lačnov se zvonicí Nanebevzetí Panny Marie.

      K bedřichovské farnosti, patří Kozárov s kaplí svatých Jáchyma a Anny, Kunčina Ves s kaplí sv. Cyrila a Metoděje, Kunice se zvonicí Nejsvětější Trojice a Lhota u Lysic se zvonicí Nanebevzetí Panny Marie.

 

Jihomoravský kraj v roce 2019 finančně podpořil tyto projekty:

Projekt Ozvučení kostela sv. Petra a Pavla v Lysicích byl v roce 2019 realizován za finanční podpory Jihomoravského kraje

 

Jihomoravský kraj v roce 2018 finančně podpořil tyto projekty:

- Projekt Oprava nátěrů otvorových prvků v kostele sv. Petra a Pavla v Lysicích byl v roce 2018 realizován za finanční podpory Jihomoravského kraje

 

Jihomoravský kraj v roce 2017 finančně podpořil tyto projekty:

- Restaurování hlavního oltáře v kostele sv. Mikuláše v Bedřichově

- Vybavení pro farní zahradu v Lysicích

- Oprava fasády kostela Nejsvětější Trojice v Drnovicích

 
 

Krátká sdělení

Milí farníci, v současné době, kdy není možné slavit veřejné bohoslužby, uděluje pan biskup Vojtěch Cikrle všem věřícím dispens od účasti na nedělní mši svaté. Je vhodné sledovat bohoslužby ve sdělovacích prostředcích a věnovat více času společné modlitbě a četbě Písma svatého v rodinách.

 

V neděli 18. 10. církev na celém světě slavila den modliteb za misie. Prosím, modleme se nejen v tento den za misionáře, misijní území a za šíření evangelia. Při Misijní neděli bývá při bohoslužbách sbírka na misie, kterou naši biskupové odložili.

 

Dopis národního ředitele PMD k Misijní neděli.pdf

 

Milí farníci, pro povzbuzení zveřejňuji biblické citáty                 z liturgických čtení.

Pátek 29. týdne

"Žijte způsobem hodným toho povolání, které jste dostali: buďte přitom všestranně pokorní, mírní a trpěliví; snášejte se navzájem v lásce a horlivě se snažte zachovávat jednotu ve smýšlení, spojeni poutem pokoje." (Ef 4,1-3)

 

Milí farníci, Centrum naděje a pomoci (CENAP) nabízí možnost sledovat on-line přednášky.

Z nabídky vybírám:
27.10. - Umění komunikace https://www.cenap.cz/umeni-komunikace
3.11. - Lidská sexualita a 21. století
https://www.cenap.cz/lidska-sexualita-21-stoleti
10.11. - O manželství a sexualitě
https://www.cenap.cz/o-manzelstvi-a-sexualite
Nabídka všech webinářů je zde: https://www.cenap.cz/webinare

 

 
Rozvrh výuky římskokatolického náboženství ve školním roce 2020/2021
 

ZŠ LYSICE

 

Ročník

Den

Čas

Učebna

Zahájení výuky

1. a 2. ročník

pondělí

12:15 – 13:00

5. B

5. 10.

3. ročník

středa

12:15 – 13:00

3. A

30. 9.

4. a 5. ročník

pátek

12:15 – 13:00

3. B

2. 10.

6. a 7. ročník

pátek

12:15 – 13:00

Čj 2

2. 10.

 

ZŠ DRNOVICE

 

Ročník

Den

Čas

Učebna

Zahájení výuky

1. a 2. ročník

pondělí

12:00 – 12:45

1.

5. 10.

3. ročník

středa

13:15 – 14:00

3.

30. 9.

4. a 5. ročník

pátek

13:15 – 14:00

3.

9. 10.

 

Společná setkání ve farnosti v roce 2020

15. listopadu    Hubertská mše svatá v Drnovicích

 

Manželství pro osoby stejného pohlaví?

 

PULS - pozvání do velké rodiny malých dárců

 

 

 

Články - Fotogalerie

Noc kostelů 2020 v Lysicích

12.06.2020 20:00
Noc kostelů v České republice se konala 12. června vzhledem k pandemii koronaviru za zvláštních hygienických opatření. Proto televize NOE přiblížila zájemcům o Noc kostelů čtyřhodinový přenos z...

Návštěva rodin u P. Víta Červenky ve Křtinách

03.07.2019 15:00
Ve středu 3. 7. 2019 dvacet farníků z řad dětí, mládeže a rodičů navštívili P. Víta Červenku v jeho farnosti Křtinách. Reagovali tak na jeho pozvání, když v Lysicích sloužil mši svatou loňské...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Děti a mládež

Rozvrh výuky římskokatolického náboženství ve školním roce 2020/2021

30.08.2020 20:00
ZŠ LYSICE   Ročník Den Čas Učebna Zahájení výuky 1. a 2. ročník pondělí 12:15 –...

Žehnání aktovek

30.08.2020 14:00
Římskokatolická farnost v Lysicích zve v neděli 30. září 2020 ve 14 hod. na odpolední mši svatou. Děti, které nastupují do školy, zvláště zveme na žehnání aktovek. Na farní zahradě pak bude...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>